Skoolverlating / Transfers

Ouers moet die skool skriftelik in kennis stel, indien ‘n leerling die skool gaan verlaat. Die leerder ontvang ‘n vorm wat deur die klas- en vakonderwyser geparafeer word, sodra alle media- boeke, handboeke en uitstaande gelde ingehandig en of betaal is. Daarna sal ‘n oorplaaskaart uitgereik word, wat weer getoon moet word wanneer ‘n leerder by ‘n ander skool inskryf.


Parents have to notify the school in writing when learners are leaving the school. The learner receives a form that is signed by the register- and subject teachers as soon as all the textbooks, media books and outstanding fees, have been handed in or paid. Only then the transfer card will be issued to the learner. The transfer card has to be shown when a learner enrolls at the next school.

Teken In / Login

Roadmaps

See our roadmaps below:

map Roadmap to School
map Roadmap to Sport Ground

Contact Us

Please contact us for more information!

Tel: 016 454 0120/1
Fax: 016 454 8397
E-mail: ls3rv@lantic.net (finance)
  drierivadmin@lantic.net (admin)