Skoolure / School Hours

Skool begin om 07:30
Skool verdaag vir Gr 3 - 7 leerders om 13:30
Skool verdaag vir  Gr 1 - 2 leerders om 13:00

Eerste pouse 09:45 – 10:00
Tweede pouse 12:00 – 12:15

Tye kan wel verander indien sport- of kultuurperiodes ingeruim word.

Gauteng se skooltermyne vir 2014

Termyn 1 13 Januarie 18 Maart
Termyn 2 5 April 24 Junie
Termyn 3 18 Julie 30 September
Termyn 4 10 Oktober 7 Desember

School starts at 07:30
School day ends for Gr 3 - 7 at 13:30
School day ends for Gr 1 - 2 at 13:00

First break 09:45 – 10:00
Second break 12:00 – 12:15

Times may change when sport or culture periods are incorporated.

Gauteng  school calendar for 2014

Term 1 13 January 18 March
Term 2 5 April 24 June
Term 3 18 July 30 September
Term 4 10 October 7 December

Teken In / Login

Padkaarte

Sien ons padkaarte onderaan:

map Roete na Skool
map Roete na Sport Gronde

Kontak Ons

Kontak ons gerus vir meer inligting!

Tel: 016 454 0120/1
Fax: 016 454 8397
E-mail: ls3rv@lantic.net (finansies)
  drierivadmin@lantic.net (admin)