facebook   twitter   youtube   email   map

Visie & Missie / Vision & Mission

Alle leerders by Laerskool Drie Riviere Primary kan leer, leef en “wees”, dit wat help om hul volle potensiaal te bereik.  Leerders verskil van mekaar en het verskillende onderwys en opvoedingsbeheoftes.  Derhalwe poog ons skool om alle leerders in dié proses by te staan.  Aldus ons etos:  “DIE SKOOL VIR DIE KIND”

As proffesionele onderwysinstansie gee Laerskool Drie Riviere Primary terugvoer en inligting op doelgerigte wyse deur aan leerders, ouers en ander rolspelers.  Alle rolspelers word deur uitstekende kommunikasiestrukture oip hoogte gehou van die nuutste onderwys inligting, besluite en strategieë.  Alle vordering, uitslae, ondersteuning en verslae word voorsien aan alle rolspelers.  Alle akademiese prosedures word streng volgens Departementele riglyne uitgevoer.


All learners of Laerskool Drie Riviere Primary can learn, live and “be” that which develops their full potential.  Learners are different individuals and have different educational needs, thus all our learners are accommodated and supported in this process.  Thus our ETOS:  “The school for the child”

As a professional educational institute, Laerskool Drie Rivere Primary gives information and feedback concerning structured aims for learners, parents and roleplayers involved.  All parties concerned are kept up to date with excellent communication structures concerning information, decisions and strategies.  Progress, support, results and reports are provided.  Academic procedures are followed as prescribed by the Department of Education.

Teken In / Login

Padkaarte

Sien ons padkaarte onderaan:

map Roete na Skool
map Roete na Sport Gronde

Kontak Ons

Kontak ons gerus vir meer inligting!

Tel: 016 454 0120/1
Fax: 016 454 8397
E-mail: ls3rv@lantic.net (finansies)
  drierivadmin@lantic.net (admin)