facebook   twitter   youtube   email   map

Rekenaarsentrum / Computer Center

Future Kids – Rekenaarklasse

Ons bied rekenaar klasse aan wat die rekenaargebruik van Gr 1-7 leerders ontwikkel. (Future Kids)
Vanaf Gr 1-3 word kindervriendelike programme deur spel gebruik.  Gr 4-7 word Microsoft programme gebruik om leerlinge op alle vlakke te ontwikkel

Tye:    1 uur periode weekliks
    Gr 1-3 – in skooltyd
    Gr 4-7 – Maandae of Woensdae

Kostes vir 2015

R1 100-00 PER JAAR  - EENMALIGE BETALING        
R1 400-00 PER JAAR  - 2 PAAIEMENTE (R700 x 2)        
R2 100-00 PER JAAR  - 3 PAAIEMENTE (R700 x 3)
R200-00 PER MAAND

  • Trek aansoek vorm af, vul en stuur na 'n onderstaande adres:
    Fax: 016 454 8397
    Epos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Future Kids – Computer Classes

Gr 1 -7 learners can do computer classes to better their computer skills.  (Future Kids)  From Gr 1 – 3 child-friendly computer lessons are presented where they learn basic computer skills by playing.  Gr 4-7 use Microsoft programmes to develop their skills on all levels.

Time:    1 hour period weekly
    Gr 1-3 – in school time
    Gr 4-7 – Monday and Wednesday

Fees for 2015

R1 100-00 PER YEAR – ONE PAYMENT            
R1 400-00 PER YEAR – 2 PAYMENTS (R700 x 2)        
R2 100-00 PER YEAR – 3 PAYMENTS (R700 x 3)
R200-00 PER MONTH

  • Download registration form, fill in and send to an address below:
    Fax: 016 454 8397
    E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Teken In / Login

Padkaarte

Sien ons padkaarte onderaan:

map Roete na Skool
map Roete na Sport Gronde

Kontak Ons

Kontak ons gerus vir meer inligting!

Tel: 016 454 0120/1
Fax: 016 454 8397
E-mail: ls3rv@lantic.net (finansies)
  drierivadmin@lantic.net (admin)