facebook   twitter   youtube   email   map

Dissiplinêre Stelsel / Disciplinary System

Goeie dissipline is essensieël vir goeie akademiese vordering.  ‘n Kaartstelsel vir positiewe en negatiewe gedrag word gebruik met baie positiewe resultate.  Een vrydag per maand vind ‘n detensieklas plaas as uiterste dissipline maatreël vir onaanvaarbare gedrag.


Good discipline is imperative for good academic performance.  Our system composes of a blue card used for positive and negative behaviour.  It proved to be successful.  Once a month a defenition class takes place as an extensive disciplinary ruling of unacceptable behaviour.

Teken In / Login

Padkaarte

Sien ons padkaarte onderaan:

map Roete na Skool
map Roete na Sport Gronde

Kontak Ons

Kontak ons gerus vir meer inligting!

Tel: 016 454 0120/1
Fax: 016 454 8397
E-mail: ls3rv@lantic.net (finansies)
  drierivadmin@lantic.net (admin)