Afwesighede / Absences

Dit is in belang van elke leerder om so min as moontlik afwesig te wees.

Ouers word versoek om alle afsprake, bv. dokter en tandarts, ná skool te reël.

Daar word ‘n afwesigheidsbriefie van die ouer verlang elke keer wanneer ‘n leerder afwesig is.

Wanneer ‘n leerling afwesig is en ‘n geskeduleerde toets mis, moet ‘n doktersbrief ingehandig word voordat die leerling die toets/assessering mag skryf.

Moet asseblief nie u kinders siek of met onverbinde wonde, sere ens. skool toe stuur nie.  Die skool mag nie medisyne aan leerlinge verskaf nie.


It is in the interest of each learner to be present at all times.

Parents are requested to arrange all medical appointments after school time.

Parents must send an explanatory note for each time the child is absent.

When a learner is absent on the day of a scheduled test, a letter from the doctor must be handed in before the learner may write the test/assessment.

Don’t send a sick child, child with uncovered wounds/sores to school.  The school is not allowed to give any medicine to your child.

Teken In / Login

Padkaarte

Sien ons padkaarte onderaan:

map Roete na Skool
map Roete na Sport Gronde

Kontak Ons

Kontak ons gerus vir meer inligting!

Tel: 016 454 0120/1
Fax: 016 454 8397
E-mail: ls3rv@lantic.net (finansies)
  drierivadmin@lantic.net (admin)