facebook   twitter   youtube   email   map

Dokumentasie / Documentation

Dokumentasie wat saam met inskrywing ingehandig moet word:

 • Geboortesertifikaat van leerling
 • Kliniekkaart
 • Afskrifte van ouers se ID’s
 • Bewys van adres van ouers
 • Laaste rapport
 • Oorplaasertifikaat
 • Bewys van werkgewer (indien u nie in die area bly nie maar hier werk)

 Dokumentasie wat saam met inskrywing ingehandig moet word:

 • Birth certificate of learner
 • Clinic Card
 • Copies of parents ID’s
 • Parents proof of address
 • Transfer Certificate
 • Proof of employee (If you do not stay in the area but work here)

Teken In / Login

Padkaarte

Sien ons padkaarte onderaan:

map Roete na Skool
map Roete na Sport Gronde

Kontak Ons

Kontak ons gerus vir meer inligting!

Tel: 016 454 0120/1
Fax: 016 454 8397
E-mail: ls3rv@lantic.net (finansies)
  drierivadmin@lantic.net (admin)